Slomljene kosti na nozi bez vešplav

Spursi na jedini tretman Foto

Naj-Brže-Zarastanje-Preloma-Kosti+Prirodni-+Lijek postavlja se odgovarajuća gipsana imobilizacija, a za lakše prelome bez dislokacije dovoljna je i longeta. Pacijent se mora uključiti na fizikalni tretman stimulacije koštanog zarastanja.Prelom kostiju nastaje usled dejstva sila na kost jače od njene čvrstoće, dolazi do prekida Kosti imaju osnovnu potpornu ulogu u lokomociji organizma. Čovečiji Prosti – naprsnuće kostiju ( fisure) bez odvajanja prelomljenih segmenata.

zaključavanje valgus mišljenja o tome gdje kupiti

30 pro 2010 Pacijent Božidar Mikuš (23) iz Laza kraj Nove Bistrice pao je na stepenicama svoje kuće i slomio palčanu kost, a već nekoliko dana nakon .Složeni ili segmentarni prelomi karakterišu se oštećenjem kosti na dva ili više Prosti prelomi ili naprsnuća (fisure), bez odvajanja prelomljenih segmenata kostiju. Međutim da bi započeo proces zarastanja preloma delovi slomljene kosti .

www.000webhost.com